Wprowadzenie nowych produktów i usług serwisowych dla branży motorowodnej w Krainie Łęgów Odrzańskich

Wprowadzenie nowych produktów i usług serwisowych dla branży motorowodnej w Krainie Łęgów Odrzańskich

MAXIMUS s.c. Stanisław, Stanisława Klejdysz  realizuje projekt pn. Wprowadzenie nowych produktów i usług serwisowych dla branży motorowodnej  w Krainie Łęgów Odrzańskich współfinansowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach operacji realizowane będą działania, które mają na celu wprowadzenie przez firmę na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich nowych trzech rodzajów usług : serwisowej, konserwacyjnej  i remontowej jednostek pływających  oraz jednego nowego produktu – wioseł.

 

Realizowane będą działania związane z zakupem maszyn w celu:

  1. świadczenia usług serwisowych, konserwacyjnych łodzi rekreacyjnych i innych jednostek pływających po żeglugowym Szlaku Odry,
  2. realizowania nowoczesnych, precyzyjnych elementów łodzi oraz osprzętu
  3. Uruchomienia linii do produkcji wioseł