Komora dezynfekcji w odpowiedzi na światowe trendy
w dziedzinie dezynfekcji

Skuteczne rozwiązanie stanowisko sanitarne

z przeznaczeniem dla:

 • urzędów
 • zakładów pracy
 • placówek medycznych
 • sklepów wielkopowierzchniowych
 • instytucji kulturalno-oświatowych
 • miejsc użyteczności publicznej
Komora dezynefkcyjna - MAXimus

Komora dezynfekcji na Stadionie Miejskim we Wrocławiu

Przykład zastosowania urządzenia w instytucji kulturalno-oświatowej.

W walce z COVID19 w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Przykład zastosowania urządzenia w instytucji kulturalno-oświatowej.

Komora dezynfekcji stanowisko sanitarne

Regulamin użytkowania

 • maska do komory dezynfekcji można wchodzić w masce ochronnej lub zakrywając usta.
  Z komory dezynfekcji mogą korzystać osoby powyżej 18 roku życia.
 • wejście do kabiny można wejść tylko wtedy gdy pali się zielone swiatło, po wejściu należy ustawić się na środku kabiny aplikacji.
 • aplikacja mrugające czerwone światło oznacza rozpoczęcie aplikacji środka dezynfekującego.
 • ruch podczas aplikacji unieś ręce do góry oraz obracaj dłońmi. Nie podnoś głowy do góry. Chroń oczy przed bezpośrednim działaniem środka dezynfeukjącego.
 • wyjście ponowny sygnał świetlny koloru zielonego oznacza zakończenie aplikacji. Jeżeli podczas dezynfekcji odczujesz dyskomfort, natychmiast opuść kabinę.
Komora dezynfekcji - MAXimus
Komora dezynefkcyjna - MAXimus

Nowoczesny system stanowisko sanitarne

 • wymiary zewnętrzne komory: 970 X 1325 X 2420 MM (DŁ. X SZER. X WYS.) / 178kg
 • zasilanie 230 V, 50HZ
 • moc: 120 W, 10 A
 • czynnik: preparat dezynfekcyjny
 • czas dezynfeckji: 5 sekund
 • zużycie czynnika: MX-C: 1 LITR / 510 SEKUND / 102 DEZYNFEKCJE
  MX-THERMO: 1 LITR / 510 SEKUND / 102 DEZYNFEKCJE
  MX-HOSPITAL: 1 LITR / 345 SEKUND / 23 DEZYNFEKCJE (15 SEK)
 • urządzenie pracuje automatycznie: fotokomórka
 • zastosowanie: do zastosowania wewnątrz budynku, istnieje możliwość adaptacji kabiny do użycia na zewnątrz

Komora dezynfekcji zainstalowane urządzenie

Amed Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji w Katowicach

Do walki z Covid-19 Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji AMED w Katowicach wykorzystuje komorę dezynfekcji.

Komora dezynfekcji MX-HOSPITAL wersja dla szpitali

Możliwość dezynfekcji strojów ochronnych

Do komory MX-Hospital wchodzimy wyłącznie w kombinezonie i masce zakrywającej nos i usta oraz w okularach ochronnych bądź przyłbicy.

Dzięki temu personel szpitala może bezpiecznie i skutecznie dezynfekować stroje ochronne.

Urządzenie działa bezdotykowo, automatycznie, a czas dezynfekcji jest programowalny.

komora dezynfekcji MX-HOSPITAL
komora dezynfekcji MX-HOSPITAL
komora dezynfekcji MX-HOSPITAL
komora dezynfekcji MX-HOSPITAL - rzut

Bramka Dezynfekcji MX-BH

Służy do dezynfekcji ratowników medycznych oraz pacjentów na noszach

Automatyczna

W czasie przebywania osoby w bramce, aplikowany jest ze specjalnych dysz zamgławiających, rozpylony środek dezynfekcyjny. Urządzenie pracuje automatycznie, dlatego po wejściu do bramki samoczynnie uruchamia się proces dezynfekcji. Opisywana procedura dezynfekcji w bramce nie wymaga zdejmowania odzieży wierzchniej.

bramka dezynfekcji MX-BH
bramka dezynfekcji MX-BH
bramka dezynfekcji MX-BH
bramka dezynfekcji MX-BH - rzut

Urządzenia do dezynfekcji i ochrony osobistej

Stanowisko do pomiaru temperatury z automatycznym dyspenserem do dezynfekcji rąk

Temperatura

Tablet z wbudowaną kamera termowizyjna służy wykrywaniu temperatury ciała oraz sprawdza czy dana osoba ma włożoną maseczkę. W przypadku podwyższonej temperatury urządzenie zaalarmuje sygnałem świetlnym i głosowym o podwyższonej temperaturze a w przypadku braku maseczki usłyszymy komunikat głosowy „Proszę założyć maskę”.

Dezynfekcja

Wygodny i prosty w użyciu automatyczny podajnik pynu do dezynfekcji.

Tablet do pomiaru temperatury

 • Maks. liczba osób 1
 • Dokładność pomiaru: do 0,5°C
 • Specjalna funkcja: czytnik RFID
 • Odległość pomiaru: od 0,5 do 1 m
Zobacz katalog

Bramka Dezynfekcji MX-B

Spełniająca aktualne normy europejskie, oznaczona znakiem CE

Służy ona do dezynfekcji wierzchniej odzieży oraz części nie zakrytych odzieżą (np. dłonie, szyja, część twarzy, przedramię, ramię i nogi w przypadku stosowania odzieży letniej, z wyłączeniem miejsc zakrytych ujętych w regulaminie) osób, które wchodzą do budynków jednostek użyteczności publicznej celem zachowania zasad epidemiologicznych.

Automatyczna

W czasie przebywania osoby w bramce, aplikowanyjest ze specjalnych dysz zamgławiających, rozpylony środek dezynfekcyjny. Urządzenie pracuje automatycznie, dlatego po wejściu do bramki samoczynnie uruchamia się proces dezynfekcji. Opisywana procedura dezynfekcji w bramce nie wymaga zdejmowania odzieży wierzchniej.

Bramka Termowizyjna MX-BT

Wyposażona w oprzyrządowanie pozwala szybko sprawdzić temperaturę przechodzących osób.

Specjalne stanowisko błyskawicznego i bezkontaktowego pomiaru temperatury u pojedynczych osób. Rozwiązanie kierowane do przestrzeni biurowych, punktów usługowych lub placówek oświatowych.

Automatyczna obsługa
Rozpoznaje twarz

Zobacz katalog

Szanowni Państwo,

zachęcamy Państwa do tego, by przed zakupem urządzenia dezynfekującego dla swojej firmy, zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów.

Komora dezynfekcji - MAXimus
 • 1. Czy firma sprzedająca/produkująca zajmowała się wcześniej produkcją urządzeń medycznych bądź specjalistycznych?

  Pomoże to ustalić, czy po zakończeniu pandemii Covid-19 producent dalej będzie na rynku, a co za tym idzie - będzie możliwy ewentualny serwis zakupionego urządzenia. Za dwa lata, a nawet rok, większość istniejących producentów zdecyduje się przerwać produkcję i powrócić do pierwotnej głównej działalności pozostawiając klienta bez serwisu i części zamiennych.

 • 2. Czy oferowane urządzenie zostało już gdzieś zainstalowane i funkcjonuje bez zastrzeżeń, czy dalej jest testowane? Sugerujemy wizję lokalną jeśli to możliwe i sprawdzenie urządzenia pod względem jakości i funkcjonalności.

 • 3. Czy w oferowanym urządzeniu dysze zamgławiające nie kapią w czasie przerw w użytkowaniu?

  To częsta przypadłość, z którą nie mogą poradzić sobie mało zaawansowane firmy, a wpływa to w znacznym stopniu na ekonomikę użytkowania.

 • 4. Czy urządzenie posiada swoje podłoże wraz z kontrolowanym odpływem zużytego środka dezynfekującego?

  Pozwala to na uniknięcie ciągłego zalewania podłogi wokół urządzenia. Nie skuśmy się na rozwiązanie tańsze z przysłowiową „wycieraczką”, gdyż będzie to sprawiało tylko kłopoty.

 • 5. Czy sprzedawca/producent tego typu urządzeń posiada w swojej ofercie również dedykowany płyn dezynfekujący z rekomendacją do tego typu zastosowań wraz z decyzją wydaną przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

  Do tego typu urządzeń nie można używać płynów z przeznaczeniem do dezynfekcji rąk czy powierzchni płaskich.

 • 6. Czy oferowane urządzenie jest wyposażone w sterownik i sterowane w pełni automatycznie?

  Taka opcja da nam możliwość w przyszłości łatwego przeprogramowania urządzenia i dostosowania do innych potrzeb w razie potrzeby.

 • 7. Jakie jest zużycie środka do dezynfekcji w przeliczeniu na jedną osobę?

  Ten punkt jest istotny ze względu na koszt eksploatacji urządzenia.

 • 8. Pamiętajmy o tym iż dezynfekcja w urządzeniu jest jednorazowa ale urządzenie nie jest jednorazowe.

Z wyrazami szacunku,
MAXimus s.c.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące komory dezynfekcji

Komora wykonana została na konstrukcji stalowej w obudowie PCV a za jej automatyczną pracę odpowiada sterownik Siemens.

Do komory MX-C oraz MX-Termo wchodzimy w swoim ubraniu cywilnym z maseczką zakrywającą nos i usta.

Do komory MX-Hospital wchodzimy wyłącznie w kombinezonie, maseczce zakrywającej nos i usta oraz w okularach ochronnych bądź przyłbicy.

MX-C- to wersja przeznaczona dla ludzi w ubraniach cywilnych

MX-Hospital – to wersja przeznaczona do dezynfekcji personelu medycznego ubranego w kombinezon. Najczęściej instalowana miedzy strefą brudną a czystą.

MX-Termo to wersja MX-C plus dodatkowa wstępna kabina z pomiarem temperatury ciała.

W przypadku komory MX-C oraz MX-Termo mogą być używane jedynie środki bezpieczne dla człowieka, a w szczególności dla ludzkich oczu. Wymagana rekomendacja producenta, bądź dystrybutora do tego typu zastosowań.

Jeśli chodzi o komorę MX-Hospital można używać dowolnych środków do dezynfekcji kombinezonów.

Płyn dezynfekcyjny można dowolnie zmieniać w trakcie użytkowania. Przed każdorazową zmianą płynu powinno się instalację przepłukać wodą, poprzez podłączenie do urządzenia pojemnika z wodą i wykonania kilku cykli pracy.

Można go nabyć w naszej firmie lub na wolnym rynku.

Około 2050 cykli.

Urządzenie nie posiada zbiornika. Do urządzenia dołączony jest przewód ssący, który należy włożyć do zakupionego oddzielnie zbiornika z płynem dezynfekcyjnym.

Optymalnym rozwiązaniem jest pojemność 20 litrów, jednakże można stosować inne pojemności wg potrzeb i zużycia. Przed zakupem należy zgłosić producentowi jeśli chcemy używać do urządzenia większą pojemność niż 20 litrów celem zamontowania w urządzeniu dłuższego przewodu ssącego.

Urządzenie działa automatycznie. Po wejściu do komory następuje samoczynne zamgławianie ciała użytkownika. Cała procedura oraz zasady zachowania zostały opisane w Regulaminie użytkowania.

W przypadku komory MX-C oraz MX-Termo domyślnie ustawiono czas 5 sekund. Obsługa może również przełączyć czas na czas 8 sekund w razie potrzeby. Istnieje również możliwość zaprogramowania innego czasu dezynfekcji co należy zgłosić producentowi po zakupie urządzenia.

W wersji MX-Hospital użytkownik ma dodatkowy przełącznik czasowy indywidualnie nastawiając czas procedury miedzy 15 a 60 sekund.

Należy odkręcić nowy zbiornik i włożyć do niego przewód ssący oraz upustowy a następnie nacisnąć przycisk ssący umieszczony na rozdzielni elektrycznej. Po wykonaniu tych czynności urządzenie zassą płyn dezynfekcyjny w czasie 5 sekund i można przystąpić do użytkowania.

Nasza firma organizuje dodatkowo odpłatny transport urządzenia poprzez zewnętrzną firmę spedycyjną.

Nabywca we własnym zakresie musi zorganizować sobie rozładunek urządzenia w swojej lokalizacji. Po ustawieniu w miejscu docelowym należy podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej oraz podpiąć przewód ssący do zbiornika z płynem dezynfekcyjnym i urządzenie gotowe jest do pracy.

Przy zastosowaniu środka dezynfekcyjnego na bazie alkoholu pomieszczenie powinno posiadać wentylację.

Wersja zewnętrzna urządzenia jest za dopłatą 1000,00 zł netto

Wersja mobilna jest dostępna za dopłata 1500,00 zł netto. Próg wersji mobilnej jak i samo urządzenie jest wyższe o 2 cm.